• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка методиста

/Files/images/anmats-kartinki/121.gif

/Files/images/vesna/0_82d07_67e8cf39_XL.jpg

/Files/images/moya_stornka/Методична скарбничка.gif

/Files/images/metodichna/metodichna_robota.jpg

/Files/images/metodichna/11.jpg

/Files/images/metodichna/321.png

/Files/images/metodichna/2.jpg

/Files/images/muzika/image005.jpg

/Files/images/metodichna/2.jpg

/Files/images/metodichna/shema.jpg

/Files/images/metodichna/637-500x500.jpg

/Files/images/vesna/25.jpg

РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «КАЛИНКА» ВЕДЕТЬСЯ ЗГІДНО РІЧНОГО ПЛАНУ

План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.
Педколектив ДНЗ працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.
Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

Методична робота ведеться згідно у слідуючих напрямках:

· створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педколективі;
· знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;
· підвищення професійної компетентності вихователів;
· вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи.

/Files/images/papka4/prikrasa4.gif

Методична мета на 2017- 2018 н.р.

· збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;
· постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;
· створення такого освітнього простору, де повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.
/Files/images/moya_stornka/images (1).jpg

Навчально-методична база та ефективність її використання під час навчально-виховного процесу

/Files/images/metodichna/021913_790e0b621a.jpg

Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
Оформлення групових приміщень, кабінетів, музично-спортивної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень кожної вікової групи відповідає вибраній назві: ясельна група «Ангелятко», ІІ молодша група "А"«Ромашка», ІІ молодша група "Б" "Віночок", середня група «Соняшник », старша група « А» «Вишенька» , старша група «Б» «Дзвіночок» .

При організації та облаштуванні розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.

Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити розвивально-пізнавальний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.
/Files/images/vesna/gra.gif
У кожній віковій групі обладнано методичні шафи , де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації пізнавально-розвивальної діяльності з дітьми відповідного дошкільного віку.
Осередком здійснення пізнавально-розвивальної діяльності та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет.
Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету Окремими розділами виділено нормативні документи, документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, матеріали перспективного педагогічного досвіду.
Для реалізації одної з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створено каталоги: дитячої художньої літератури, методичної літератури, дидактичних ігор, періодичних видань, книгу обліку іграшок та посібників, книгу отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин.
У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівників. Це інформації, доповіді, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних днів, тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження рівнів засвоєння дітьми програми для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.
У методичному кабінеті регулярно організуються тематичні виставки,
матеріали яких ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процесу.

/Files/images/papka4/prikrasa4.gif

Науковий рівень методичної роботи

/Files/images/anmats-kartinki/70238657_1fabe6138d42731e802049c04a3b0e73.gif

Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі « Калинка» будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно - орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені у Концепції розвитку дошкільного навчального закладу обговорюються на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців . Що відображається у тематиці запланованих методичних заходів на навчальний рік: педагогічних радах , семінарах , методичних об»єднаннях , консультаціях , колективних переглядах .

Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи

/Files/images/vesna/doc2_2_mid.jpg

/Files/images/zahodi/DSC03109.JPG

Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи з педагогічними кадрами.В роботі з педколективом впроваджуються масові (педради, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі групи) та індивідуальні (самоосвіта, курсова перепідготовка) форми методичної роботи.
В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.
Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на методгодинах.
Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працюють 4 молодих спеціалістів. За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.
Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: круглий стіл, методичні посиденьки, прес-конференції, диспути, дискусії, «мозковий штурм».
Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки творчих робіт працівників закладу .
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет та діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

/Files/images/vesna/prikrasa4.gif


Розвиток творчих здібностей

/Files/images/nove/художник.gif

Одним з пріоритетних напрямків ДНЗ " Калинка" є розвиток творчих здібностей вихованців. Поняття “творчість” визначається як діяльність, в результаті якої дитина створює нове, оригінальне, виявляючи уяву, реалізуючи свій задум, самостійно знаходячи засіб для його втілення.На основі творчого потенціалу педагогічних працівників, можливостей ДНЗ, інтересів дітей, потреб батьків, для забезпечення єдиного освітнього простору, перед нами стоять такі вимоги:
· модернізація розвитку творчих здібностей дітей ;
· забезпечення матеріально- технічної та методичної бази для впровадження пріорітетного напряму ;
· створення системи розвитку творчих здібностей через художньо - образотворчу , музичну , хореографічну та театралізовану діяльність .

  • /Files/images/novorchn_svyata_/мікі танцює з міссі.gif

/Files/images/metodichna/12-column-grid-kopija.png

У нашому дошкільному закладі для всебічного розвитку вихованців працюють гуртки:


краєзнавчий гурток " Юні краєзнавці"

керівник Захарченко А.О.

/Files/images/vesna/DSCF3633.JPG

Краєзнавчий гурток працює в дошкільному закладі вже не перший рік .Мета гуртка - виховувати у дітей любов до своєї рідної землі , свого міста , повагу до народної культури та та звичаїв українського народу , познайомити із народною медициною , як одним із видів української культури . Діти із задоволенням відвідують заняття гуртка.

/Files/images/vesna/467807246.gifхореографічний " Джерельце"

керівник Жиленко О.В.

/Files/images/zahodi/P9250053.JPG

Керівник гуртка вивчає з вихованцями народні та сучасні танці , вчить відчувати ритм і рухатися в такт музиці граційно і красиво .Наші талановиті вихованці наша гордість.Хореографічні композиції у їх виконанні прикрашають свята та розваги не лише у садочку , а й достойно представляють " Калинку" у місті.

/Files/images/vesna/prikrasa4.gif


Драматичний "Калинчині казкарі"

керівник Отькало В.М.

/Files/images/zahodi/PC040176.JPG
Театр – це диво! А головніше , це диво ми можемо творити самі. Можемо зростати, міцніти і розвиватися в процесі його творення . У нашому садочку драматичний гурток діти відвідують із задоволенням , тому , що для них це свято : яскраве дійство, цікаві перевтілення, бурхливі оплески і щирі усмішки. Без акторських вмінь наших артистів не відбувається жодне дитяче свято .
/Files/images/2325272hunm1wpcmo.gifНа допомогу методисту-початківцю

/Files/images/nova/картинка.jpg

/Files/images/papka4/106299856_27471538045b.gif

Кiлькiсть переглядiв: 2147

Коментарi

  • Наталія

    2015-04-15 16:05:54

    Дякую!!!......